Ekstruzija

Ekstrudiranje je proces u kojem se pužnom osovinom kontinuirano potiskuje zagrijani i rastopljeni polietilen kroz mlaznicu. Čvrsti polietilen u obliku granula ulazi u ekstuder kroz sistem doziranja. On upada u cilindar gdje ga zahvata rotirajuća pužna osovina i potiskuje prema glavi ekstudera. Tokom prolaza kroz cilindar polimerni se materijal zagrijava. Glava za ekstudiranje oblikuje talinu polietilena u kružni oblik. Nakon izlaska iz glave polietilen se hladi, formira u oblik balona te se izvlači prema gore, istovremeno hladeći se. Rashlađene polietilenske folije (od 0,020 do 0,300 mm) namataju se kao gotovi proizvodi ili poluproizvodi u obliku role.

Konfekcija

Izrada vreća i vrećica je proces u kojem se iz polietilenske folije u roli izrađuju ambalažne jedninice u obliku vreća ili vrećica od polietilena. Da bi se rola folije izradila u željenu ambalažnu jednicu prolazi procese presavijanja, zataljivanja i rezanja. Nakon izrade vreće ili vrećice, mašina grupiše više vreća ili vrećica u grupu te zaposlenici ručno pakuju u kutije ili plastične vreće. Uređaji koriste kompresovani vazduh za pneumatske dijelove te elektične grijače za proces zataljivanja (varenje dva dijela polietilenske folije).

Štampa

Štampa je direktna tehnika štampanja koja koristi savitljivu štampačku formu od fotopolimernih materijala. Boje su u tečnom stanju i sadrže do 70% organskih rastvora (najviše etanola, etoksipropanola i etil acetata), pigment i vezivo. Proces počinje u zatvorenoj komori sa bojom gdje se boja pod pritiskom nanosi na aniloks cilindar (cilindar sa mikroskopski sitnim ćelijama - rupicama). Aniloks cilindar prenosi boju na cilindar sa štampačkom formom - klišej. 
Klišej u obliku inverzne željene slike prenosi boju na polietilensku foliju u roli. Boja na foliji se suši na centralnom cilindru i tunelu (do cca 60°C). Organski rastvori u boji isparavaju i na foliji ostaje samo pigment sa vezivom. Organski spojevi koji su isparili iz boje cirkulišu u tunelu (radi održavanja temperature) sve dok se ne ispuste van. Odštampana folija kao gotov proizvod ili poluproizvod namata se na role.

Reciklaža

Reciklaža je proizvodni proces u kojem se tehnološki polietilenski ostatak koji nastaje kod prelaza radnog naloga u ekstruziji, štampi i konfekciji vrećica, proizvodnje robe sa greškom i polietilenska ambalaža pretvara u osnovnu sirovinu granulat. Proces je suprotan procesu ekstrudiranja. Polietilenski ostatak u obliku role, ambalažne jedinice (vreće, vrećice) ili njegovog djela se prvo uvlači u toranj uređaja. Tamo se prvo usitnjava te usitnjeni polietilen upada u cilindar gdje ga zahvaća rotirajuća pužna osovina i potiskuje prema glavi ekstudera. Tokom prolaza kroz cilindar polimerni se materijal zagrijava do temperature taljenja. Glava za ekstudiranje oblikuje talinu polietilena u oblik paralelnih žica. Polietilen se hladi i rotacijskim nožem reže u sitne granule. Polietilen u obliku granula se hladi u vodi te potom suši. Voda za hlađenje cirkuliše, te je zbog isparavanja vode potrebno cca 46 l vode na sat. Za omekšavanje vode koristi se omekšivač (Tarco 986), koji trajno sprečava nastajanje kamenca, a koristi se u zatvorenim sistemima te nema nikakav uticaj na okoliš.

IMG_2389

IMG_2364